TEST! KAKO NAJČEŠĆE SJEDITE NA PODU? To otkriva o vama mnogo više nego što mislite

Kakav položaj imate kada sjedite na podu?

Jeste li ikada pomislili da je to povezano s nekom crtom vaše ličnosti?

Pogledajte sliku i odaberite onu koja najviše predstavlja vas.

U nastavku pročitajte objašnjenje.

Sjediš na boku

Ako općenito sjedite na boku, kao broj jedan, vrlo ste strpljiva osoba. Nadalje, radije se držite podalje od ljudi koji vas živciraju, a inteligentni ste i mudri.

Sjediš s rukama iza sebe

Ako sjedite s rukama ispruženim unazad i s dlanovima na podu, kao na slici dva, to znači da ste opuštena osoba, koja život shvaća s filozofijom i smirenošću potrebnom za uživanje u stvarima. Inače, radije držite na udaljenosti ljude koji ti smetaju i budite pametni i mudri.

Sjediš prekriženih nogu

Ako sjedite prekriženih nogu, to znači da ste osoba usmjerena na uživanje u sadašnjosti, živite svaki trenutak kao da vam je posljednji i visoko cijenite sve što sudbina stavi pred vas.

Leave a Reply