VIC  Na tržnici čovjek prodaje jako lijepog psa

Na tržnici čovjek prodaje jako lijepog psa.

Naiđe Pero i upita: “Dobri čovječe, zašto prodajete tako lijepog psa?”

Prodavač: “Zato što strašno laže!”

Pero: “Pas laže?!”

Prodavač: “Uvjerite se i sami. Floki, kako se glasa mačka?”

Pas:

“Vau, vau, vau!”

Prodavač:

“Eto vidite!”

Leave a Reply